شماره تماس اتحادیه : 32487254-034             

                                                                                   034-32487255

                              برای عضویت در کانال تلگرام ما به لینک زیرمراجعه نمایید

                            @ekermanahan

آدرس : کرمان - خیابان24 آذر روبروی اداره گاز - نبش کوچه 29 - ساختمان هیرسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ورود به سایت آهن اصفهان به  آدرس زیر مراجعه کنید.

esfahanahan.com